فواید بخشش

بخشش و کمک به مردم: برکت و بزرگ شدن روح

مقدمه کمک به مردم و بخشش از مال، یکی از اعمال خدا پسندانه‌ترین و ارزشمندترین اعمال انسانی است. این عمل نه تنها برای کمک به افراد نیازمند، بلکه برای زندگی…