اخبار کمک رسانی ها

خیریه ریحانه، چرا خیریه؟

شاید برای همه ی شما سوالی به وجود بیاد که چرا با وجود کارهای بسیار زیاد علمی و فرهنگی و تعدد خیریه ها و مراکز پشتیبانی از کودکان بی‌سرپرست، خیریه‌ای…

علی؛ پسربچه‌ی امروز، مرد آینده

روزهای ابتدایی زمستون سال 1401 برای بازدید از شرایط یک خانواده با بچه‌های خیریه ریحانه به آدرسی که بهمون داده بودن رفتم. پسربچه‌ای ده ساله در خونه رو باز کرد….