فعالیت های خیریه

علی؛ پسربچه‌ی امروز، مرد آینده

روزهای ابتدایی زمستون سال 1401 برای بازدید از شرایط یک خانواده با بچه‌های خیریه ریحانه به آدرسی که بهمون داده بودن رفتم. پسربچه‌ای ده ساله در خونه رو باز کرد….